Wie zijn wij

De Waterlandse Kunstkring is een kunstenaarscollectief dat in 1999 is opgericht. De aangesloten leden hebben over het algemeen een professionele opleiding in de beeldende kunst genoten. Kenmerkend voor het werk van de leden is het creëren van eigentijdse kunst met een persoonlijk karakter.

De Waterlandse Kunst Kring stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van een optimaal kunstzinnig klimaat in de eigen regio, te weten Waterland.
  • Het onderhouden van een professioneel samenwerkingsverband, waarbinnen aan de leden ruimte geboden wordt voor onderlinge samenwerking, het toetsen van ideeën en het uitwisselen van ervaringen op artistiek niveau.
  • Het bieden van een platform waarop de aangesloten kunstenaars zich profileren.
  • De belangrijkste activiteiten van de kunstkring zijn de maandelijkse bijeenkomsten, gezamenlijk museumbezoek, actieve kunstsessies, en de organisatie van een tweejaarlijkse groepsexpositie in de Grote Kerk van Monnickendam.